سرلشکر فیروزآبادی:

مهاجمان صحرای سینا به اسرائیل اشغالگر کمک می‌کنند

سیاست داخلی

نیروهای اسلام در صحرای سینا برای جلوگیری از تجاوز صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اسلامی از جمله جزیره استراتژیک سینا در آنجا مستقر هستند و این نادانی است که آنها مورد حمله قرار گیرند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با مشکوک دانستن حمله به مقرهای ارتش مصر در سینا گفت: مهاجمان صحرای سینا هرکس که هستند دانسته یا ندانسته به اسرائیل اشغالگر کمک می‌کنند.

به گزارش ایلنا، سردار سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به حملات اخیر به نیروها و مقرهای ارتش مصر در صحرای سینا تاکید کرد: آنهایی که در صحرای سینا به نفرات و مقرهای ارتش مصر حمله می‌کنند و آتش و کشتار راه‌ می‌اندازند هرکس که هستند دانسته یا ندانسته به اسرائیل اشغالگر کمک می‌کنند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای اسلام در صحرای سینا برای جلوگیری از تجاوز صهیونیست‌ها به سرزمین‌های اسلامی از جمله جزیره استراتژیک سینا در آنجا مستقر هستند و این نادانی است که آنها مورد حمله قرار گیرند.

کد N702043