فیلم/ حمله به شبکه ملی تلویزیون هلند با اسلحه قلابی

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : یک جوان هلندی با در دست داشتن اسلحه ای قلابی به دفتر شبکه ملی تلویزیون هلند حمله کرد اما پس از مداخله پلیس بدون هیچگونه مقاومتی بازداشت شد.

این حادثه در حالی رخ می دهد که کشورهای غربی در هفته های اخیر شاهد بروز حملات خونینی از سوی افراطیون حاضر در این کشورها بوده اند. 

فیلم/ حمله به شبکه ملی تلویزیون هلند با اسلحه قلابیخبرگزاری مهر-گروه بین الملل : یک جوان هلندی با در دست داشتن اسلحه ای قلابی به دفتر شبکه ملی تلویزیون هلند حمله کرد اما پس از مداخله پلیس بدون هیچگونه مقاومتی بازداشت شد.