یک خاخام صهیونیست:

وجود گروه داعش به نفع اسرائیل است

سیاسی

یک خاخام صهیونیست در موعظه هفتگی خود اذعان کرد که وجود گروه داعش در منطقه به نفع رژیم صهیونیستی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «نیر بن ارتسی» خاخام اسرائیلی در موعظه هفتگی خود اعلام کرد: خداوند گروه داعش را بر کشورها و ملت هایی که خواهان نابودی اسرائیل و ملت یهود در سرتاسر جهان هستند مسلط کرد.

وی اذعان کرد که وجود گروه داعش در جهان عرب به نفع رژیم صهیونیستی است و این گروه حامی اسرائیل است. این خاخام اسرائیلی در ادامه گفت: حضور داعش در منطقه عربی و پیوستن اروپایی ها به این گروه و حملات آن در اروپا که با هدف مهاجرت یهودیان به اسرائیل انجام می شود به نفع ما است و این گروه حامی یهود است.