جروزالیم پست خبر داد:

اوباما با 80 درصد خواسته های هسته ای ایران موافقت کرده است!

سیاسی

برخی از مقامات رژیم صهیونیستی در گفتگو با شبکه 10 تلویزیون این رژیم ادعا کرده اند که دولت آمریکا با اغلب خواسته های هسته ای ایران موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جروزالیم پست با انتشار این خبر می نویسد: مقامات اسرائیلی در گفتگو با شبکه 10 می گویند متقاعد شده اند که دولت اوباما با حداکثر خواسته های ایران در مذاکرات هسته ای موافقت کرده است. 

این روزنامه اشاره ای به نام این مقامات رژیم صهیونیستی نکرده است. 

به گفته این مقامات، دولت آمریکا 80 درصد از آنچه را که ایران در مذاکرات هسته ای می خواست به این کشور داده و طرفین در آینده ای نزدیک به توافق هسته ای خواهند رسید. 

این روزنامه توضیح بیشتری درباره این خبر نداده است.