نصرالله در بزرگداشت شهدای قنیطره:

به شهدای ارتش لبنان و مقاومت افتخار می کنیم

سیاسی

دبیرکل حزب الله لبنان با سخنرانی در مراسم یادبود شهدای قنیطره اظهار داشت: ما به شهدای ارتش و مقاومت لبنان افتخار می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان با سخنرانی در مراسم یادبود شهدای قنیطره اظهار داشت: ما به شهدای ارتش و مقاومت لبنان افتخار می کنیم.

تکمیل می شود .....