پادشاه عربستان دستور ترمیم کابینه این کشور را صادر کرد

پادشاه عربستان دستور ترمیم کابینه این کشور و برکناری برخی از مقامات ارشد از سمت‌های خود و همچنین ایجاد برخی شوراهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز، پادشاه عربستان با صدور دستوراتی "مقرن بن عبدالعزیز" ولیعهد عربستان را به عنوان معاون اول نخست‌وزیر و "محمد بن نایف" جانشین ولیعهد را به عنوان معاون دوم نخست وزیر و وزیر کشور، "محمد بن سلمان" را به عنوان وزیر دفاع، "متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز" را به عنوان وزیر گارد ملی تعیین کرد.

همچنین "خالد العرج" را به عنوان وزیر خدمات شهری، "عادل الطریفی" به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی، "احمد الخطیب" به عنوان وزیر بهداشت، "ماجد القصبی" به عنوان وزیر امور اجتماعی، "ولید الصمعانی" به عنوان وزیر دادگستری، "صالح آل شیخ" وزیر امور مذهبی تعیین کرد.

پادشاه عربستان همچنین "فیصل بن بندر" حاکم منطقه "القصیم"، "ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز" حاکم منطقه ریاض، "بندر بن سلطان"، دبیر شورای امنیت ملی و "خالد بن بندر"، رئیس سازمان اطلاعات را از سمت‌های خود برکنار کرد.

سلمان بن عبدالعزیز، همچنین "خالد بن فیصل بن عبدالعزیز" را به عنوان مشاور خود و حاکم منطقه مکه به جای "مشعل بن عبدالله" تعیین کرده و همچنین "فیصل بن مشعل بن سعود" را به عنوان حاکم منطقه "القصیم" انتخاب کرد.

پادشاه عربستان همچنین "فیصل بن بندر" را به عنوان حاکم منطقه ریاض و "خالد الحمیدان" را به عنوان رئیس سازمان اطلاعات تعیین کرد.

سلمان بن عبدالعزیز دستور لغو فعالیت دستگاه‌هایی از جمله کمیته عالی سیاست آموزش و شورای خدمات شهری و هیات عالی و شورای آموزش عالی دانشگاه‌ها و شورای عالی اقتصاد را صادر کرد.

دستورات پادشاه عربستان همچنین شامل ایجاد دو شورای وابسته به کابینه شامل شورای امور سیاسی و امنیتی و شورای امور اقتصادی و توسعه می‌باشد.

انتهای پیام

کد N700700