| 247152

تغییرات گسترده سیاسی و امنیتی توسط پادشاه جدید عربستان

سیاسی

«ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه جدید عربستان شب گذشته با صدور فرمانی سلطنتی تغییرات گسترده سیاسی و امنیتی در دولت این کشور انجام داد.

پادشاه جدید عربستان تغییرات گسترده‌ای سیاسی و امنیتی در دولت این کشور انجام داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز عربی، «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه جدید عربستان شب گذشته با صدور فرمانی سلطنتی تغییرات گسترده سیاسی و امنیتی در دولت این کشور انجام داد.

بر اساس این فرمان شاهزاده «مقرن بن عبدالعزیز» به عنوان ولیعهد، معاون اول نخست وزیر و شاهزاده «محمد بن نایف» جانشین ولیعهد و معاون دوم نخست وزیر و وزیر کشور منصوب شدند.

ملک سلمان در این فرمان شاهزاده «محمد بن سلمان» را به عنوان وزیر دفاع و شاهزاده «متعب بن عبدالله بن عبدالعزیز» را به عنوان وزیر گارد ملی منصوب کرد.

پادشاه جدید عربستان «خالد العرج» را به عنوان وزیر خدمات مدنی، «عادل الطریقی» را به عنوان وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی، «احمد الخطیب» به عنوان وزیر بهداشت، «ماجد القصبی» به عنوان وزیر امور اجتماعی»، «ولید الصمعانی» به عنوان وزیر دادگستری و «الشیخ صالح آل الشیخ» را به عنوان وزیر امور اسلامی تعیین کرد.

ملک سلمان همچنین شاهزاده «فیصل بن بندر» امیر منطقه «القصیم»، «ترکی بن عبدالله بن عبدالعزیز» امیر منطقه ریاض را برکنار کرد.

علاوه بر آن پادشاه عربستان، شاهزاده «بندر بن سلطان» را از مقامش به عنوان دبیر کل شورای امنیت ملی و شاهزاده «خالد بن بندر» را از ریاست سازمان اطلاعات برکنار کرده و شاهزاده خالد را به عنوان مشاور پادشاه منصوب کرد.

بر اساس تغییرات جدید شاهزاده «خالد بن فیصل بن عبدالعزیز» مشاور پادشاه و امیر منطقه «مکه مکرمه» به جای شاهزاده «مشعل بن عبدالله» و شاهزاده «فیصل بن مشعل بن سعود» امیر منطقه القصیم شدند.

در فرمان ملک سلمان آمده است که شاهزاده «فیصل بن بندر» به عنوان امیر منطقه ریاض و «خالد الحمیدان» به عنوان رئیس سازمان اطلاعات منصوب شدند.

در فرمان پادشاه جدید شماری از دستگاه‌های دولتی از جمله کمیته عالی سیاست آموزشی، شورای خدمات مدنی، کمیته عالی و شورای آموزش عالی دانشگاه‌ها و شورای عالی اقتصادی منحل شدند.

ملک سلمان دو شورای مرتبط با شورای وزیران را نیز به وجود آورد که شامل: شورای امور سیاسی و امنیتی و شورای امور اقتصادی و توسعه‌ای می‌شوند.

ملک سلمان بن عبدالعزیز همچنین دستور داد که به همه کارکنان دولتی کنونی و بازنشسته هدیه‌ای مبنی بر دادن دو ماه حقوق آن‌ها داده شود.

کد N700678