فرمان های جدید ملک سلمان؛برکناری بندر بن سلطان و فرزند ملک عبدالله

سیاسی

پادشاهی عربستان با صدور فرمان هایی، تغییرات اساسی در ارکان قدرت این کشور ایجاد کرد که مهمترین آنها، برکناری فرزند ملک عبدالله و بندر بن سلطان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از فرمان های جدید سلمان بن عبدالعزیز پادشاه جدید عربستان خبر داد که تغییرات اساسی در ترکیب کابینه این کشور و همچنین نهادهای سلطنتی دیگر ایجاد کرده است.

سلمان بن عبدالعزیز در اقدامی تامل برانگیز، مشعل بن عبدالله فرزند شاه سابق را از امارت مکه مکرمه برکنار کرد، وی همچنین بندر بن سلطان را از شورای امنیت ملی کنار گذاشت.