تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به ادامه بازداشت «شیخ علی سلمان»

سیاسی

مردم بحرین در اعتراض به تمدید بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مردم بحرین امروز در مناطق مختلف به ویژه منطقه «بلاد القدیم» منامه در اعتراض به ادامه بازداشت «شیخ علی سلمان» تظاهرات کردند.

مردم بحرین همچنین در اعتراض به محاکمه شیخ علی سلمان که قرار است 25 فوریه آتی برگزار شود، شعارهایی در زمینه سرنگونی رژیم آل خلیفه سر دادند.

رژیم آل خلیفه روز گذشته مهلت بازداشت دبیرکل جمعیت الوفاق را یک ماه دیگر تمدید کرده بود.