قديري در گفتگو با مهر عنوان کرد:

احمدی نژاد صلاحيت رييس جمهوری مجدد را ندارد

سیاسی

مشهد- سفير سابق ايران در مكزيك گفت: آقاي احمدی نژاد نباید برای کاندیداتوری ریاست جمهوری زحمت به خود بدهد زيرا به نظر من اگر برای انتخابات كانديد هم بشود شورای نگهبان ايشان را تاييد نخواهد کرد.

محمد حسن قديري ابيانه در گفتگو با مهر پیرامون نامه احمدی نژاد بر عليه رحيمي و بازتاب آن در جامعه اذعان داشت: نكته نخست اين است كه نبايد احمدی نژاد را سمبل اصول گرايی بدانيم و خود ايشان نيز چنين اعتقادي ندارند و لذا دعواهای اين دو نفر مردم را نسبت به اصول گراها بدبين نخواهد كرد.

سفير سابق ايران در مكزيك افزود: اصول گرا يعني پايبندي به اصول و اگر شخصی تخلف مالي كند پس اصول گرا نيست.

وی ادامه داد:  زمانی كه قوه قضاييه درباره پرونده آقاي رحيمی صحبت كرده بودند آقاي احمدی نژاد ايشان را خط قرمز معرفي كردند  و گفتند اگر يك ريال تخلف شده باشد اعلام مي كنم كه صلاحيت رياست جمهوری ندارم.

وي ادامه داد: هر چند رحيمی معتقد است كه راي دادگاه را قبول ندارد اما به استناد قوه قضاييه و راي دادگاه مي توان گفت كه رحيمی تخلف انجام داده است پس طبق قول خود احمدي نژاد ايشان صلاحيت رياست جمهوری را نداشته و نباید زحمت بکشد و برای کاندیداتوری مجدد ریاست جمهوری اقدام کند چون شوراي نگهبان صلاحيت ایشان را تایید نخواهد کرد.

قديري گفت: اين به معناي تخلف مالي احمدي نژاد نبوده بلكه نشان مي دهد كه ايشان به ویژه  در دو سال آخر رياست جمهوری  ظرفيت اين پست و مقام را نداشت و البته قوه قضاييه هم سعي كرده برخورد منصفانه و البته با جديت داشته باشد.

اين كارشناس سياسی با اشاره به اينكه از فاسد اعلام شدن هيچ فردی خوشحال نخواهم شد تصريح كرد: من معتقدم كه درست نيست اگر رييس جمهور فردی را خط قرمز اعلام مي كند مانع بررسي پرونده وی شود، يعني اگر فردي تخلف كرد در زماني كه مسئول هست بايد از تخلف او برخورد شود نه زماني كه خلع مسئوليت شد.

ايران اجازه اقدام نظامي عليه اسرائيل را دارد

سفير سابق ايران در بخش دیگر گفتگوی خود با مهر با اشاره به  واكنش حزب الله بر عليه رژيم صهيونيستي نيز اشاره كرد و اظهار داشت: حزب الله براي عمليات هيچ نيازی به ما ندارد كه ما براي آنان كاری كنيم و خود آنها بسيار قوي عمل كردند.

قديري اضافه كرد: ايران حق دارد اقدام نظامی عليه اسرائيل انجام دهد زيرا آنان به سردار ايراني در كشور ديگری حمله كردند بنابر اين اجازه را به ما مي دهد و به همين دليل است كه اسرائيل به طور مرتب مي گويد ما از وجود سردار ايرانی در آنجا اطلاعی نداشتيم.