انتقاد گورباچف از واشنگتن:

جنگ سرد روسیه و آمریکا به جنگی واقعی تبدیل خواهد شد

سیاسی

رهبر شوروی سابق از آغاز جنگ سرد جدید توسط آمریکا که روسیه را مجبور به دخالت در آن کرده، به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل گورباچف» رهبر شوروی سابق از احتمال کشیده شدن جنگ سرد جدید میان آمریکا و روسیه به جنگی واقعی هشدار داد.

وی در گفتگو با خبرگزاری اینترفکس، افزود: در حال حاضر ما از آمریکا و اروپا فقط صدای تحریم روسیه را می شنویم. آیا واقعا آنها دیوانه شده اند؟!

گورباچف افزود: جنگ سرد (میان آمریکا و روسیه) آغاز شده و به صورت علنی ادامه دارد اما من نمی توانم درباره کشیده نشدن آن به جنگی واقعی اطمینان دهم.

وی در عین حال از تعبعیت کامل کشورهای اروپایی از آمریکا به شدت انتقاد کرد.