پارلمان افغانستان تنها صلاحیت ۸ نامزد پیشنهادی را تایید کرد

سیاسی

رئیس‌جمهوری افغانستان باید تا مارس آینده منتظر بماند تا اعضای جدید کابینه خود را به پارلمان معرفی کند.

اعضای پارلمان افغانستان در رای‌گیری خود تنها به هشت نفر از ۲۵ نفر فهرست پیشنهادی رئیس‌جمهوری این کشور رای مثبت دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تنها هشت نفر از ۲۵ نفر در فهرست پیشنهادی «محمد اشرف غنی» رئیس‌جمهوری افغانستان توانستند از اعضای پارلمان این کشور رای اعتماد بگیرند.

غنی که در سپتامبر گذشته دولت را در دست گرفت، باید تا مارس آینده منتظر بماند تا اعضای جدید کابینه خود را به پارلمان معرفی کند.

این در حالی است که تاکنون انتقادهای شدیدی از دولت غنی مبنی بر تاخیر در معرفی وزرای دولت مطرح شده است.

از میان وزارتخانه‌های رد صلاحیت‌شده، پست‌های وزارت اقتصاد، دفاع و دادگستری همچنان خالی مانده‌اند.

وزارت دارایی از جمله وزارت‌خانه‌هایی بود که مورد تایید پارلمان قرار گرفت.

در میان اعضای پیشنهادی کابینه افغانستان، چهار زن قرار داشتند که سه نفر از آن‌ها در ابتدا رد صلاحیت شدند و نفر چهارم نیز در آخرین رای‌گیری نتوانست رای اعتماد کسب کند.

«عبدالرئوف ابراهیمی» سخنگوی پارلمان گفت که روند رای‌گیری اعضای پیشنهادی وزارت‌خانه‌ها امروز کامل شد و بودجه سال آینده نیز به تایید رسید.

کد N700047