استرالیا تجهیزات نظامی به افغانستان می فرستد

سیاسی

استرالیا متعهد به ارائه ۱۲۷ میلیون دلار کمک به نیرو های امنیتی افغان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، کوین اندروز، وزیر دفاع استرالیا گفت کشورش، تجهیزات نظامی به ارتش افغانستان برای مقابله با بمب های دست ارائه می دهد.

وزیر دفاع استرالیا عنوان کرد بمب های دست ساز تهدیدی قابل توجه برای مردم افغانستان است، اما ارائه این تجهیزات نظامی به ارتش این کشور امنیت را برای مردم افغانستان تامین می کند .

وی خاطر نشان کرد: استرالیا متعهد به ارائه ۱۲۷ میلیون دلار کمک به نیرو های امنیتی افغان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ می باشد .

کوین اندروز اظهارداشت این تجهیزات نظامی توسط صنعت دفاعی کشورش تولید و توسط سازمان علوم دفاعی و فناوری استرالیا به افغانستان ارائه می شود .