در بیانیه وزارت امورخارجه تاکید شد:

افغانستان گامی به جلو برای عملی ساختن تشکیل دولت وحدت ملی برداشت

سیاسی

وزارت امور خارجه در بیانیه ای با اشاره به رای اعتماد پارلمان افغانستان به تعدادی از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور آن کشور، این اقدام را گامی به جلو برای عملی ساختن تشکیل دولت وحدت ملی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدام پارلمان افغانستان در اعطای رای اعتماد به تعدادی از نامزدهای پیشنهادی رئیس جمهور آن کشور برای احراز پست های وزارت در کابینه دولت افغانستان را گامی به جلو در جهت عملی ساختن تشکیل دولت  وحدت ملی ارزیابی می کند.

در این بیانیه آمده است:  تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان، امید به تحکیم اتحاد و همدلی ملت افغانستان و در نتیجه استقرار صلح و امنیت پایدار در آن کشور را افزایش داده است. به همین جهت جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بوده که از توافق رهبران سیاسی افغانستان جهت تشکیل دولت وحدت ملی استقبال کرده و حمایت خود را از روند تشکیل و تکمیل آن ادامه داده است.

وزارت امور خارجه ضمن تبریک به وزرای تائید شده توسط مجلس شورای ملی افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران جهت تداوم و توسعه مناسبات برادرانه با دولت وحدت ملی را اعلام داشته و امیدوار است با تکمیل هر چه سریع تر کابینه افغانستان، جنبه عملیاتی گسترش همکاریهای سازنده دو کشور بیش از پیش تقویت شود.