دیدار رئیس جمهور افغانستان و رئیس سازمان همکاری اسلامی

سیاسی

دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري افغانستان با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: آقای عیاد امین مدنی خواهان تحکیم بیشتر روابط سازمان همكاري اسلامي با افغانستان است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با ایاد امین مدنی، رئیس سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد.

دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري افغانستان با انتشار بيانيه اي اعلام كرد: آقای ایاد امین مدنی خواهان تحکیم بیشتر روابط سازمان همكاري اسلامي با افغانستان است.

رئیس سازمان همکاری اسلامی در این دیدار گفت: این سازمان به علت اینکه هیچ جنبه سیاسی ندارد و مورد اعتماد اکثریت می باشد، می خواهد در زمینه گسترش بیشتر روابط افغانستان با کشور های منطقه، نقش موثر و فعال ایفا کند.