کابینه افغانستان همچنان بلاتکلیف

سیاسی

از دیروز تعطیلات زمستانی مجلس افغانستان آغاز شد و و عملا برای 45 روز تکلیف کابینه افغانستان نامشخص خواهد ماند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، مجلس افغانستان دیروز (چهارشنبه) پس از رای گیری در مورد 18 وزیر پیشنهادی دولت، به هشت نامزد رای اعتماد داد و 10 نفر دیگر را رد کرد.

وزیر امور داخلی، وزیر امور خارجه، وزیر بهداشت، وزیر اقتصاد، وزیر احیا و انکشاف دهات، وزیر معادن، وزیر امور مهاجرین و وزیر حج و اوقاف از مجلس این کشور رای اعتماد گرفتند.

از دیروز تعطیلات زمستانی مجلس افغانستان نیز آغاز شد و و عملا برای 45 روز تکلیف کابینه افغانستان نامشخص خواهد ماند.