فیلم/ تیراندازی در مراسم ادای سوگند دو پلیس آمریکایی

سیاسی

تیراندازی در مراسم ادای سوگند نیروهای پلیس در شهرداری نیوهوپ از شهرهای ایالت مینه سوتا آمریکا یک کشته و دو مجروح بر جا گذاشت.

فیلم/ تیراندازی در مراسم ادای سوگند دو پلیس آمریکاییتیراندازی در مراسم ادای سوگند نیروهای پلیس در شهرداری نیوهوپ از شهرهای ایالت مینه سوتا آمریکا یک کشته و دو مجروح بر جا گذاشت.