فیلم/ لحظه اصابت موشک مقاومت به خودروی زرهی صهیونیستی

سیاسی

نیروهای مقاومت امروز یک خودروی زرهی ارتش اسرائیل را در نزدیک مرز جنوب لبنان هدف قرار دادند.

فیلم/ لحظه اصابت موشک مقاومت به خودروی زرهی صهیونیستینیروهای مقاومت امروز یک خودروی زرهی ارتش اسرائیل را در نزدیک مرز جنوب لبنان هدف قرار دادند.