واکنش وزارت دفاع به اظهارات حسین طلا‎؛

خللی در پروژه‌های سازمان هوافضای وزارت دفاع به وجود نیامده است

سیاست داخلی

وزارت دفاع ضمن اینکه از حمایت مجلس شورای اسلامی برای تقویت و توسعه صنایع دفاعی استقبال می کند، بر تعامل سازنده میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق برنامه چهار ساله این وزارتخانه که به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده، تاکید کرده است

اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع اعلام کرد: هیچگونه خللی در برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان هوافضای وزارت دفاع به وجود نیامده و روند تحقیق و تولید طبق تدابیر و برنامه‌های دفاعی بی وقفه و با قدرت ادامه دارد.

به گزارش ایلنا، اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات اخیر حسین طلا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پیرامون تعدیل و جابجایی نیروها و واگذاری پروژه‌ها در سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع اعلام کرد: هیچگونه خللی در برنامه‌ها و پروژه‌های سازمان هوافضای وزارت دفاع به وجود نیامده و روند تحقیق و تولید طبق تدابیر و برنامه‌های دفاعی بی وقفه و با قدرت ادامه دارد.

وزارت دفاع ضمن اینکه از حمایت مجلس شورای اسلامی برای تقویت و توسعه صنایع دفاعی استقبال می کند، بر تعامل سازنده میان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و مجلس شورای اسلامی به منظور تحقق برنامه چهار ساله این وزارتخانه که به تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده، تاکید کرده است.

کد N699441