هماهنگ کننده سازمان ملل در لبنان:

طرفهای درگیر از اقدامات تنش زا خودداری کنند

سیاسی

هماهنگ کننده سازمان ملل از وخامت اوضاع امنیتی در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری لبنان، زیگرید کاگ هماهنگ کننده سازمان ملل در لبنان از وخیم شدن اوضاع امنیتی در جنوب لبنان پس از عملیات علیه ارتش رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا ابراز نگرانی کرد.

وی از همه طرفها خواست که از هر اقدامی که به بی ثباتی بیشتر منجر می شود خودداری کنند.

زیگرید کاگ از همه طرفها خواست که به تعهدات خود در چارچوب قطعنامه 1701 عمل کنند.