به منظور شرکت در اجلاس سران اتحادیه آفریقا ؛

امیرعبدالهیان به آفریقا می رود

سیاسی

حسین امیر عبداللهیان ، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در بیست و چهارمین اجلاس سران اتحادیـه آفریقـا که در آدیس آبابا پـایتخت اتیوپـی بـرگزار می شود، شرکت می کن .

به گزارش خبرگزاری مهر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در بیست و چهارمین اجلاس سران اتحادیـه آفریقـا که در آدیس آبابا پـایتخت اتیوپـی بـرگزار می شود، شرکت می کند.

 وی در این سفر با تعدادی از مقامات عالیرتبه آفریقایی و همچنین اتحادیه آفریقا نیز دیدار خواهد کرد.

شایان ذکر است بیست و چهارمین اجلاس سران اتحادیه آفریقا دهم و یازدهم بهمن ماه در مقر این اتحادیه در آدیس آبابا برگزار خواهد شد و در این نشست که مهمترین نشست سالانه اتحادیه آفریقا است، اکثر رؤسای دولتها و کشورهای آفریقایی و همچنین دیگر کشورها حضور خواهند داشت .

 جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر اتحادیه آفریقا ، بزرگترین سازمان منطقه ای این قاره با 54 عضو است و توسعه همکاری ها و مناسبات با کشورهای آفریقائی را به صورت دو جانبه و چند جانبه از طریق سازمان هـا و نهادهای منطقه ای آفریقا دنبال می کند.