فیلم/ دستگیری مرد هندی به اتهام زنده به گور کردن دختر 10 ساله

سیاسی

یک مرد هندی در حالی که تلاش می کرد دختر 10 ساله اش را زنده به گور کند توسط پلیس این کشور دستگیر شد.

فیلم/ دستگیری مرد هندی به اتهام زنده به گور کردن دختر 10 سالهیک مرد هندی در حالی که تلاش می کرد دختر 10 ساله اش را زنده به گور کند توسط پلیس این کشور دستگیر شد.