قاچاق 5 هزار دستگاه خودرو برای داعش از مرزهای ترکیه

سیاسی

تروریست های داعش هزاران دستگاه خودرو را از مرزهای ترکیه به سوریه قاچاق کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های ترکیه، خودروهایی که تروریست های داعش در سوریه و عراق از آنها استفاده می کنند، اکثرا از مرزهای ترکیه به این مناطق قاچاق شده است.

بر این اساس بخش اعظم این خودرو ها با استفاده از سیستم کرایه خودرو در ترکیه و توسط واسه های مرتبط با تروریست ها تا مرز ریحانلی واقع در استان حاتای برده شده و سپس به شکل غیرقانونی به سوریه منتقل شده است.

«ارگون آکچا» رئیس اتحادیه آژانس های کرایه خودرو در آنتالیا با بیان این مطلب گفت شمار خودروهایی که تنها از این شهر برای استفاده داعش به سوریه قاچاق شده بیش از 200 دستگاه و شمار کلی خودروها در مجموع 5 هزار دستگاه است.

طبق گزارش های موجود در دو سال اخیر بیشترین میزان قاچاق خودرو به سوریه از کونیا (قونیه) انجام شده است. این در حالی است که امکان کرایه خودرو از طریق اینترنت کار شناسایی و یافتن کرایه کنندگان توسط دستگاه های امنیتی ترکیه را مشکل کرده است.