بیانیه کمیته سیاسی جمعیت ایثارگران:

بهار عدالتخواهی قوه قضائیه باحکم قاطعانه «مهدی هاشمی» تکمیل می‌شود

سیاسی

کمیته سیاسی جمعیت ایثارگران تاکید کرد: افکارعمومی، عدالت‌خواهان و دلسوزان انقلاب اسلامی بی‌صبرانه در انتظار نتیجه دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی و حکم قاطع در خصوص اتهامات این فرد هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر کمیته سیاسی جمعیت ایثارگران با صدور بیانیه‌ای به مساله پرونده رحیمی و لزوم واکنش قاطع قوه قضائیه در قبال جرایم مهدی هاشمی رفسنجانی پرداخت.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

صدور حکم قطعی آقای محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم از سوی دادگاه به عنوان یکی از برجسته ترین احکام دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات اقتصادی مسئولان بلندپایه دولتی و حکومتی، نوید بخش و امید افزا است. 
بی شک این حکم قاطع در برخورد با تخلفات فردی که تا جایگاه حساس معاون اولی رئیس جمهور در ساختار نظام اسلامی رشد کرده هر چند با تاخیر و پس از پایان دوره مسئولیت خطیر وی به سرانجام رسید؛ در هر حال نشان دهنده برخورد بدون ملاحظه کاری و مصلحت اندیشیهای کاذب از سوی دستگاه قضایی کشور است. 
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی از بدو تاسیس و در طول حیات سیاسی خود همواره برخورد دقیق و به دور از جنجال های مضر سیاسی با مفاسد اقتصادی  را به عنوان یکی از اصول و راهبردهای محوری خود در عرصه سیاستورزی و مطالبهگری در ذیل رهنمودهای مقام معظم رهبری به خصوص فرمان 8 مادهای معظم له مورد تاکید قرار داده است. شاهد این ادعا حمایت از پیگیریهای متعدد و مستمر نمایندگان مجلس در صحن علنی خانه ملت و همچنین در رسانه ها در این خصوص بود. 
امید داریم همانطور که امروز جریان اصول گرا به پیگیری ها و حمایت های خود از برخورد قاطع قضایی با یک عنصر منتسب به این جریان افتخار می کند؛ اصلاح طلبان واقعی نیز با مفسدین اقتصادی و فکری نفوذی در آن جریان برخورد کرده و همه دلسوزان نظام  برغم گرایشهای سیاسی متفاوت در برخورد قاطع با مفسدین سیاسی، اقتصادی بدون ملاحظه متحد شده و حمایت قاطع از قوه قضائیه و دولت نمایند. 
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی بر این باور است، حال که قوه قضائیه از این آزمون بزرگ به رغم همه فشارها سربلند بیرون آمده و لبه برنده شمشیر عدالت را به مفسدان و متخلفان دانه درشت نشان داده است؛ افکارعمومی، عدالتخواهان، دلسوزان انقلاب اسلامی و خانواده شهداء به خصوص شهدای فتنه آمریکایی سال 88  با امید جدیدی که برایشان ایجاد شده بیصبرانه در انتظار نتیجه دادگاه مهدی هاشمی رفسنجانی و حکم قاطع در خصوص اتهامات این فرد هستند. 
بهار عدالتخواهی در آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی با اتمام شجاعانه، قاطعانه و صد البته دقیق و کارشناسانه دادگاه پرونده مهدی هاشمی بدون توجه به انتساب خانوادگی وی به یکی از مسئولان بلند پایه نظام می تواند هوای تازه ای را به مشام پیروان راستین نهضت امام خمینی (ره) و همه عدالتخواهان برساند.

ان‌شاءالله... 

کمیته سیاسی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامي