زخمی شدن یکی از افسران بلندپایه ارتش رژیم صهیونیستی در حمله حزب الله

سیاسی

در جریان حمله حزب الله به مزارع شبعا یکی از افسران بلند پایه ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شد و دو فرودگاه در شمال اراضی اشغالی به حالت تعطیل در آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، در میان زخمیهای عملیات حزب الله در مزارع شبعا، یکی از افسران بلند پایه ارتش رژیم صهیونیستی نیز وجود دارد.

دو فرودگاه روش وینا و حیفا به دنبال تشدبد اوضاع امنیتی در شمال اراضی اشغالی نیز در پی حمله حزب الله به مزارع شبعا به حالت تعطیل در آمد.

در جریان حمله حزب الله به مزارع شبعا 17 نظامی صهیونیست کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.