سجادی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

عدم توجه احمدی‌نژاد به تذکرات درباره رحیمی/مشی اصولگرایی در مقابل فساد

سیاسی

سخنگوی جبهه پیروان اظهارات اصلاح‌طلبان در نسبت دادن جرایم رحیمی به اصولگرایان را یک اقدام سیاسی دانست و گفت: اصولگرایان هرگز از کسی که تخلف و فسادی دارد و ادعای اصولگرایی هم می‌کند، حمایت نمی‌کنند.

سیدکمال سجادی، سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع پرونده محمدرضا رحیمی و اقدام قوه قضائیه در این زمینه اظهار داشت: اینکه قوه قضائیه بدون پیشینه افراد و سوابق وی پرونده‌ای را بررسی و حکمی را صادر می‌کند، باعث امید مردم خواهد شد و مشی دستگاه قضا این است که اگر فسادی در خصوص فردی وجود داشته باشد قوه قضائیه بدون در نظر گرفتن وابستگی حزبی و گروهی آن فرد حکمی را صادر می‌کند.

وی همچنین به نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد اشاره کرد و گفت: نامه‌ای که رحیمی به احمدی‌نژاد داده است نکات زیادی دارد و  تعریضی که در این نامه هم به اصلاح‌طلبان و هم به اصولگرایان زده است نشان می‌دهد که وی تعلق خاطری به اصولگرایان ندارد.

سجادی با بیان اینکه ما به عنوان جبهه پیروان خط امام و رهبری نسبت به کارهایی که مشایی، رحیمی و خود احمدی‌نژاد انجام میداد تذکر می‌دادیم و اگر جلسه‌ای پیش می‌آمد تذکراتمان را مستقیم به احمدی نژاد اعلام می‌کردیم اظهار داشت: اگر نظام به کسی اعتماد و او را در جایی منصوب می‌کند و آن فرد نیز بعدا تخلفی انجام می‌دهد دیگر ربطی به یک جناح ندارد بلکه مسئولیت تخلفات منسوب به شخص است و خود فرد باید پاسخگو باشد.

سخنگوی جبهه پیروان با اشاره به اظهارات اصلاح‌طلبان که اقدامات امثال رحیمی را به اصولگرایان نسبت می‌دهند گفت: به عنوان مثال ما اگر ما بخواهیم وابستگی یک فرد به اصلاح‌طلبی و کارها و فسادهای وی و همچنین سو استفاده‌هایی که از شرکت‌های نفتی کرده است را به کل اصلاح‌طلبان تسری بدهیم منطقی نیست اما آنها نسبت به اصولگرایان این قضاوت را انجام می‌دهند.

وی افزود: ما حتی در زمینه فتنه هم نمی‌گوییم همه اصلاح‌طلبان دخیل بودند بلکه می‌گوییم بخشی از آنها دخیل بودند چراکه در میان اصلاح‌طلبان افراد متعهد به نظام کم نیستند.

سجادی در ادامه تاکید کرد: زمانی محمدرضا رحیمی می‌گفت که جزو اصولگرایان است اما در دولت احمدی‌نژاد، وی و امثال وی کارهایی کردند که نسبتی با اصولگرایان نداشت. آنها زمانی که در قدرت بودند اسم اصولگرایی را هم نمی‌بردند؛ اصلا آقای احمدی‌نژاد چند دفعه گفت من اصولگرا هستم؟ وی نه تنها اسم اصولگرایی را نمی‌برد بلکه چهره‌های شاخص اصولگرایی را اصولگرا نمی‌دانست.

سخنگوی جبهه پیروان تصریح کرد: اینکه یک شخصی محکوم می‌شود و برخی بیایند اقدامات وی را به یک جناح نسبت دهند نوعی استفاده ابزاری محسوب می‌شود.

سجادی با یان اینکه اگر یک شخصی که سابقه اصولگرایی داشته است و مدعی اصولگرایی باشد و بیاید تخلفی انجام دهد، اولین وظیفه برای اصولگرایان این است که در مقابل آن بایستند.

وی افزود: نامه‌هایی که ما به احمدی‌نژاد درخصوص مشایی و مسائل دیگر نوشتیم بیانگر این است که ما همواره تذکراتمان را به نقصان‌ها و تخلفات افراد درون اصولگرا داده ایم؛ بارها با احمدی‌نژاد جلسه می‌گذاشتیم و به برخی اقدامات اعترض می‌کردیم اما وی در مقابل نقدها و تذکرات ما پاسخی نداشت.

سخنگوی جبهه پیروان ملاک قضاوت برای افراد را حال فعلی آنها دانست و گفت: آیا اگر کسی جرمی مرتکب شود و اصولگرا هم باشد باید همه اصولگرایان متهم شوند؟، تخلف فرد اول به خود شخص برمی‌گرد و سپس اگر جریان منتسب به وی در مورد آن تخلفات ساکت باشد باید سرزنش شود که چرا ساکت بوده است.

سجادی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان زندانیان بسیاری از زمان فتنه ۸۸ دارند و تخلفات مالی بسیار زیادی در مورد اصلاح‌طلبان وجود دارد، تاکید کرد: ما اگر بیاییم و یک تخلف را به کل جریان اصلاح‌طلب تسری بدهیم این یک اقدام غیر منطقی و استفاده سیاسی از موضوعات محسوب می‌شود.

سخنگوی جبهه پیروان گفت: احمدی‌نژاد به توصیه‌ها و نصایح مجموعه اصولگرایی توجه نمی‌کرد و گوشش به تذکرات اصولگرایان بدهکار نبود، بنابراین این فرد چه ارتباطی می‌تواند با اصولگراها داشته باشد؟.

سجادی تاکید کرد: آقای احمدی‌نژاد به توصیه‌ها و تذکرات جبهه پیروان خط امام و رهبری و همچنین مرحوم عسگراولادی گوش نمی‌کرد و در مقابل بطور عجیبی عجیب مدعی بود و خود را دانای کل می‌پنداشت.

وی همچنین گفت: اینکه امروز رحیمی علیه  احمدی‌نژاد موضع می‌گیرد باز هم به اشتباهات احمدی‌نژاد برمی‌گردد چراکه در زمان دولت دهم برای امثال رحیمی خط قرمز کشیده بود که کسی نباید در مورد جرایم و پرونده وی بررسی انجام دهد.

سجادی با تاکید بر اینکه اصولگرایان با توجه به اصولی که به آن معتقدند هرگز از کسی که تخلف و فسادی دارد و ادعای اصولگرایی هم می‌کند حمایت نمی‌کنند گفت: این امر با اصول جریان اصولگرایی منافات دارد که کسی جرمی مرتکب شود و اصولگرایان بخواهند از او حمایت کنند.