سخنگوی دولت در پاسخ به ایلنا:

ترک جلسه رئیس جمهور را تکذیب می‌کنم

دولت

راجع به اینکه کسی راجع به قدم زدن آقای ظریف صحبت کرده باشد و رئیس جمهور به این دلیل واکنش نشان داده باشد٬ نادرست است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه بسیار رفیعی دارد به گونه‌ای که امنا و اندیشمندان نظام در این شورا حضور دارند اما باز هم حواشی مطرح شده نسبت به ترک جلسه از سوی رئیس جمهور را تکذیب می‌کنم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص سوال خبرنگار ایلنا در مورد حواشی جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: خوشخبتانه من در این جلسه حضور داشتم اینکه گفته شود رئیس جمهور این جلسه را ترک کرد دروغ محض است

وی تاکید کرد: راجع به اینکه کسی راجع به قدم زدن آقای ظریف صحبت کرده باشد و رئیس جمهور به این دلیل واکنش نشان داده باشد٬ نادرست است.

نوبخت افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه بسیار رفیعی دارد به گونه‌ای که امنا و اندیشمندان نظام در این شورا حضور دارند اما باز هم حواشی مطرح شده نسبت به ترک جلسه از سوی رئیس جمهور را تکذیب می‌کنم.

کد N698796