معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در پاسخ به مجلس:

هیچ‌کس در نهاد ریاست جمهوری تابعیت دو گانه ندارد

مجلس

مجید انصاری جوابیه‌ای در طی تذکر ۱۳ نماینده به رئیس‌جمهور به مجلس ارسال کرد که در آن تاکید شد هیچکس در نهاد ریاست جمهوری تابعیت دوگانه ندارد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور در جواب تذکر نمایندگان طی نامه‌ای تاکید کرد: هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری تابعیت دو گانه ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، مجید انصاری جوابیه‌ای در طی تذکر ۱۳ نماینده به رئیس جمهور به مجلس ارسال کرد.

گفتنی است این ۱۳ نماینده در مورد تابعیت دو گانه بعضی افراد در نهاد ریاست جمهوری تذکر داده بودند.

همچنین در جوابیه مجید انصاری قید شده است که هیچ کس در نهاد ریاست جمهوری تابعیت دوگانه ندارد.

کد N698484