دستگیری 13 نفر از افراد وابسته به داعش در نزدیکی کابل

سیاسی

منابع امنیتی افغانستان از دستگیری سیزده نفر از اعضای وابسته به این گروه تروریستی در نزدیکی پایتخت خبر می دهند و گفته می شود این افراد پس از دستگیری به کابل منتقل شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، نیروهای امنیتی افغانستان، شب گذشته در شهرستان بگرام (از شهرستان های استان پروان)، سیزده نفر از افراد وابسته به گروه تروریستی داعش را دستگیر کردند.

منابع امنیتی استان پروان دقایقی پیش این خبر را تأیید کردند.

نخستین رد پای گروه تروریستی داعش در افغانستان، در بخش های غربی و جنوبی این کشور دیده شد. پیش از این نیز، گزارش هایی منتشر شد که افراد وابسته به داعش در استان فراه افغانستان اردوگاه آموزش های نظامی ایجاد کرده و در استان هلمند نیز به جذب نیرو پرداخته اند.

اکنون منابع امنیتی افغانستان از دستگیری سیزده نفر از اعضای وابسته به این گروه تروریستی در نزدیکی پایتخت خبر می دهند. گفته می شود این افراد پس از دستگیری به کابل منتقل شده اند.