پارلمان افغانستان امروز تکلیف کابینه را روشن می کند

سیاسی

مجلس شورای ملی افغانستان در جلسه امروز خود، به بررسی برنامه های کابینه معرفی شده توسط دولت وحدت ملی پایان داده و به آن رای اعتماد خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، در این جلسه، حداقل هجده وزیر به علاوه رئیس امنیت ملی افغاستان تعیین تکلیف خواهند شد.

خانم نجیبه ایوبی که از سوی دکتر عبدالله به عنوان وزیر امور زنان معرفی شده بود، به دلیل آنچه نقص مدارک تحصیلی خوانده شد، از رای گیری کنار گذاشته شد.

وزارت تحصیلات عالی افغانستان مدارک تحصیلی خانم ایوبی را مورد تایید قرار داده، اما پارلمان از قبول آن خودداری کرد.

از میان هفت وزیر دارای تابعیت دوگانه نیز فقط نورالحق علومی نامزد وزارت کشور و صلاح الدین ربانی نامزد وزارت خارجه با ارائه مدارک سلب تابعیتشان در جریان اخذ رای اعتماد حضور دارند.

به احتمال زیاد، بقیه وزرای کابینه، پس از تعطیلات زمستانی پارلمان معرفی خواهند شد.