تصویب قطعنامه مجمع پارلمانی اروپا درباره اوضاع اوکراین

سیاسی

مجمع پارلمانی شورای اروپا قطعنامه ای با موضوع اوضاع اوکراین به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، در قطعنامه شورای اروپا آمده است: هرگونه کمک بشر دوستانه مسکو به نفع مردم دونباسک باید به تائید مقامات اوکراینی رسیده و تمام محموله های تحویلی از سوی روسیه باید با قوانین اوکراین و حقوق بین المللی مطابقت داشته باشد.

«ایگور موروزوف» عضوکمیسیون روابط بین الملل شورای فدراسیون روسیه بر این باور است: قطعنامه مجمع پارلمانی شورای اروپا در خصوص اوضاع بشر دوستانه آوارگان اوکراینی ویژگی های کاملا یکطرفه دارد.

وی افزود: مسکو چندین بار در خصوص تصمیم خود مبنی بر ارسال کاروان کمک های بشر دوستانه به سمت مناطق دونباسک و لوگانسک به مقامات اوکراینی، دبیر کل سازمان ملل متحد و رئیس کنونی سازمان امنیت و همکاری اروپا اطلاع رسانی کرده است.

روسیه درمجموع 13400 تن کمک بشر دوستانه به مناطق دونباسک و لوگانسک ارسال کرده است.