کشته شدن 92 شبه نظامی در شمال غرب پاکستان

سیاسی

حملات هوایی ارتش پاکستان در شمال غرب این کشور باعث کشته شدن 92 شبه نظامی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس تریبون، ارتش پاکستان از کشته شدن 92 شبه نظامی در حملات هوایی ارتش این کشور در وزیرستان شمالی و منطقه خیبر در شمال غرب پاکستان خبر داد. 

بر اساس این گزارش در جریان حملات هوایی ارتش پاکستان در مناطق قبیله نشین 76 نفر در وزیرستان شمالی و 16 فرد دیگر در منطقه خیبر کشته شدند.

همچنین 12 نفر از کشته شدگان حملات روز گذشته حملات هوایی پاکستان از شبه نظامیان ازبک بوده که با گروههای شبه نظامی در پاکستان همکاری می کنند.