سفر هیئت طالبان به چین

سیاسی

طالبان با انتشار اعلامیه ای تایید کردند که هیئتی از این گروه به چین سفر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، طالبان روز گذشته با انتشار اعلامیه ای تایید کردند که هیئتی از این گروه به چین سفر کرده است.

طالبان افغانستان، در این اعلامیه گفته اند: سفر هیئت شان به چین برای برای پادرمیانی و پیشبرد روند گفتگو با حکومت افغانستان نبوده است.

این در حالی ست که گمانه زنی ها در مورد میانجیگری چین در خصوص مذاکرۀ حکومت افغانستان با گروه طالبان در این اواخر اوج گرفته است.

چندی پیش گزارش هایی منتشر شد که دو تن از اعضای طالبان در مورد نقش چین در روند گفتگوی صلح در افغانستان با حکومت دیدار و گفتگو کرده اند.