با رای نمایندگان مجلس؛

ساز و کار پرداخت بدهی های ستاد کل نیروهای مسلح مشخص شد/ مهلت ۴۵ روزه

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به ماده ای از طرح دائمی شدن احکام بودجه، ساز و کار پرداخت بدهی نیروهای مسلح را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با اصلاح ماده ای از این طرح مقرر کردند در اجرای احکام صادره از محاکم عمومی در رابطه با محکوم به احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانون مقرر از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت می باشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت ۴۵ روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام نماید.

براساس تبصره این ماده پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می تواند نسبت به توقیف و برداشت محکوم به از محل سایر حساب های محکوم علیه اصلی به استثنای حساب های مربوط به بنیه دفاعی و پرداخت حقوق اقدام نماید.

خواندنی از سراسر وب