با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران انجام شد؛

اختصاص چهل میلیارد ریال برای بخشودگی هزینه‌های آب و برق مناطق زلزله‌زده دشتی و تنگستان

دولت

بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبلغ چهل میلیارد ریال برای بخشودگی هزینه های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار می گیرد.

با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران چهل میلیارد ریال اعتبار برای بخشودگی هزینه‌های آب و برق مناطق زلزله زده دشتی و تنگستان اختصاص یافت.

 

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران مقرر کرد مبلغ چهل میلیارد ریال برای بخشودگی هزینه‌های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبلغ چهل میلیارد ریال برای بخشودگی هزینه های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار می گیرد.

در مصوبه هیأت وزیران آمده است:

مبلغ چهل میلیارد (000ر000ر000ر40) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (ش) ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه، برای بخشودگی هزینه‌های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ 1/11/1393 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد N697558