المیادین گزارش داد:

پایان روز دوم مذاکرات مخالفان سوری در مسکو

سیاسی

دومین روز مذاکرات مسکو که با حضور مخالفان داخلی و خارجی برگزار می شود به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین از مسکو محل گفتگوهای میان مخالفان و نمایندگان نظام سوریه گزارش داد: دومین روز مذاکرات میان طرفهای معارض سوری به میزبانی روسیه پایان یافت.

خبرنگار المیادین اعلام کرد: برگه ای که درباره آن میان مخالفان در مسکو توافق شده است فردا با نمایندگان نظام سوریه بررسی خواهد شد.

المیادین گزارش داد: برگه تفاهم مذکور شامل جدا کردن موضوع انسانی و بشری از موضوعات سیاسی است.

شایان ذکر است که از روز گذشته مذکرات میان معارضان سوری در مسکو آغاز شده است اما معارضان تاکنون با هیئت نظام سوریه دیدار نکرده اند و قرار است فردا این دیدار انجام شود.