امروز در جلسه کمیسیون امنیت‌ملی صورت گرفت؛

بررسی اظهارات مداخله‌‌جویانه نایب رئیس مجلس آلمان در سفر به تهران

مجلس

در این نشست اعضای کمیسیون نسبت به نحوه دعوت، برنامه‌های هیأت آْلمانی، اظهارنظرهای مداخله‌جویانه، عدم برخورد دستگاه دیپلماسی با اظهارات مذکور و سکوت وزارت خارجه به شدت اعتراض کردند.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، گفت: در نشست امروز اظهارات و اقدامات مداخله‌جویانه نایب رئیس مجلس آلمان در سفر به تهران، مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، سیدحسین نقوی حسینی‌ در تشریح نشست امروز کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، گفت: در نشست امروز موضوع سفر هیأت آْلمانی به ایران و عدم رعایت رفتارهای دیپلماتیک و اظهار نظر مداخله جویانه رئیس این هیأت، مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این نشست اعضای کمیسیون نسبت به نحوه دعوت، برنامه‌های هیأت آْلمانی، اظهارنظرهای مداخله‌جویانه، عدم برخورد دستگاه دیپلماسی با اظهارات مذکور و سکوت وزارت خارجه به شدت اعتراض کردند.

وی تصریح کرد: همچنین اعتراض به وزارت خارجه به علت عدم ارائه گزارش کامل و دقیق از اعضای هیأت به مجلس و درخواست وزارت خارجه مبنی بر ملاقات با افراد غیرمسئول به طور جدی مطرح شد.

نقوی حسینی گفت: در این نشست مقرر شد تا مشروح مذاکرات و ملاقات‌های صورت گرفته از وزارت خارجه درخواست شود تا در جلسه هفته آینده کمیسیون، با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه و اطلاعات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، ادامه داد: در ادامه جلسه شرایط آموزش و پرورش و ضرورت توجه جدی به فرهنگیان کشور و اصلاح شرایط فعلی و رفع تبعیض بین فرهنگیان و سایر کارکنان دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت مقرر شد که سخنگوی کمیسیون امنیت گزارشی را از وضعیت آموزش و پرورش و فرهنگیان به کمیسیون ارائه کند.

کد N697439