فیلم/شلیک گاز اشک آور از سوی نظامیان آل خلیفه به سوی پیرمرد بحرینی

سیاسی

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: نظامیان آل خلیفه در اقدامی که عدم پایبندی آنها به اصول اخلاقی و انسانی را نشان می دهد بی دلیل به سوی پیرمرد بحرینی شلیک کردند.

فیلم/شلیک گاز اشک آور از سوی نظامیان آل خلیفه به سوی پیرمرد بحرینیخبرگزاری مهر- گروه بین الملل: نظامیان آل خلیفه در اقدامی که عدم پایبندی آنها به اصول اخلاقی و انسانی را نشان می دهد بی دلیل به سوی پیرمرد بحرینی شلیک کردند.