فیلم/ حرکت عجیب پادشاه جدید عربستان در مراسم استقبال از اوباما

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : ملک سلمان در مراسم استقبال از رئیس جمهوری آمریکا به خاطر حرکت عجیب خود، یک تذکر از مسئول تشریفات گرفت.

فیلم/ حرکت عجیب پادشاه جدید عربستان در مراسم استقبال از اوباماخبرگزاری مهر-گروه بین الملل : ملک سلمان در مراسم استقبال از رئیس جمهوری آمریکا به خاطر حرکت عجیب خود، یک تذکر از مسئول تشریفات گرفت.