فیلم/ صحنه هایی از نبرد روز گذشته با داعش برای آزادی عین العرب

سیاسی

نیروهای دفاع مردمی با وارد آوردن ضربات سنگین به تروریست های داعش، آنها را از عین العرب بیرون راندند.

فیلم/ صحنه هایی از نبرد روز گذشته با داعش برای آزادی عین العربنیروهای دفاع مردمی با وارد آوردن ضربات سنگین به تروریست های داعش، آنها را از عین العرب بیرون راندند.