هیئت وزیران تصویب کرد؛

اختصاص ده هزار میلیارد ریال برای پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی

دولت

مبلغ ده هزار و یکصد و پنجاه میلیارد ریال بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافت.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ ده هزار و یکصد و پنجاه میلیارد ریال از محل «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‏‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا٬ در متن مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ ده هزار و یکصد و پنجاه میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰ر۱۰) ریال به صورت هزینه‌ای از محل اعتبارات جزء ۹ ردیف ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‏‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی موضوع ردیف‌های ۱۵ و ۲۴ جدول شماره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در اختیار دستگاه ذیربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.

کد N697131