در گفتگوی تلفنی باگدانف و امیر عبداللهیان؛

روند مذاکرات سوری- سوری در مسکو مورد ارزیابی قرار گرفت

سیاسی

همزمان با برگزاری نشست معارضه سوریه در مسکو، معاون وزیر خارجه سوریه و معاون عربی آفریقای وزیر امور خارجه کشورمان تحولات سوریه و روند مذاکرات در مسکو را مورد ارزیابی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری نشست معارضه سوریه در مسکو، باگدانف معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده پوتین در امور خاورمیانه و حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر خارجه کشورمان در تماس تلفنی، تحولات سوریه و روند مذاکرات سوری- سوری در مسکو را مورد رایزنی قرار دادند.

طرفین با تاکید بر راه حل سیاسی بر اهمیت گفتگو و آشتی ملی تاکید کردند.

تهران و مسکو گام های مشترکی برای تحقق مبارزه با تروریسم، آشتی ملی و راهکار سیاسی با تمرکز بر استقلال حاکمیت و وحدت ملی سوریه دنبال می کنند.