بیمارستان صحرایی تروریستها در جولان مورد حمله موشکی قرار گرفت

سیاسی

به دنبال حمله موشکی به مناطق صهیونیستی نشین در جولان منابع از مورد هدف قرار گرفتن بیمارستان صحرایی تروریستها در این منطقه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، به دنبال انتشار خبر حمله موشکی به مناطق صهیونیستی نشین در جولان، منابع میدانی اعلام کردند که بر اساس گزارشهای اولیه بیمارستان صحرایی تروریستها در منطقه «جباتا الخشب» واقع در جولان مورد هدف قرار گرفته است.

رسانه های عربی از پاسخ رژیم صهیونیستی به حملات موشکی امروز به شهرکهای صهیونیست نشین در جولان خبر می دهند.