درخواست صلیب سرخ از طرفین درگیر اوکراین برای حمله نکردن به غیرنظامیان

سیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ از طرف های درگیر در شرق اوکراین خواست از هدف قرار دادن غیرنظامیان خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در ژنو، درگیری ها در دونتسک و اطراف آن اخیرا شدت گرفته است که منجر به مصدوم شدن غیرنظامیان و مانع از انجام کار بشردوستانه توسط تیم کمیته بین المللی صلیب سرخ شده است.

"میشل ماسون" رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در اوکراین در این رابطه گفت: ما یک بار دیگر از تمامی طرفین درگیری می خواهیم تا از آسیب رساندن به غیرنظامیان حذر و حقوق بین المللی بشردوستانه را رعایت کنند. مخصوصا به آنها یادآوری می کنیم که طبق این قوانین حملات کور ممنوع است. ما به شدت نگران افزایش خشونت ها در شرق اوکراین طی هفته های گذشته هستیم. کشته شدن اسفناک غیرنظامیان در اتوبوسی در نزدیکی ولنواخا در منطقه دونتسک در 23 دی ماه تنها یکی از موارد بیشماری است که نمایانگر اوضاع غیرقابل قبولی است که مردم عادی در آن قرار دارند.

بر این اساس زمستان سرد و تعلیق پرداخت حقوق در بعضی مناطق دونتسک و لوگانسک وضعیت را وخیم تر کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ در همکاری نزدیک با صلیب سرخ اوکراین و مقامات محلی، به توزیع غذا، اقلام بهداشتی، کمک های درمانی و مصالح ساختمانی در میان ساکنان و همین طور آوارگان می پردازد.

کمیته بین المللی صلیب سرخ از افرادی که در اماکن بازداشت تحت اداره مقامات دولت اوکراین در زاپوریژا، اودسا، پولتاوا، خارکیف، ماریوپل و کیف نگهداری می شوند بازدید می کند. به علاوه، در 25 دی ماه تیم های کمیته بازدید از افرادی را که در زندان های دونتسک، تحت کنترل دولت اوکراین، نگهداری می شوند آغاز کرده است. از آغاز فعالیت های این کمیته در اوکراین این نخستین باری است که کمیته موفق به بازدید از این مراکز می شود.

هدف از بازدیدهای کمیته بین المللی صلیب سرخ از اماکن بازداشت، نظارت بر رفتار با بازداشت شدگان و شرایط بازداشت آنها از جمله وضعیت تأمین غذا و امکان درمان برای آنها است. این کمیته از افرادی که در ارتباط با درگیری و خشونت در سراسر جهان بازداشت شده اند بازدید می کند.