فیلم/ اعترافات یک قاتل

سیاسی

«مایکل هایدن» رئیس سابق سازمان سیا، در نشستی در دانشگاه جان هاپکینز به صراحت از برنامه های کشتار مردم توسط سرویس های امنیتی ایالات متحده سخن می گوید.

هایدن در این برنامه به صراحت اعلام می کند که در برخی موارد مردم بر اساس اطلاعاتی کشته شده اند که این اطلاعات پایه درستی نداشته و فقط بر اساس اطلاعات دیگر بوده اند. 

فیلم/ اعترافات یک قاتل«مایکل هایدن» رئیس سابق سازمان سیا، در نشستی در دانشگاه جان هاپکینز به صراحت از برنامه های کشتار مردم توسط سرویس های امنیتی ایالات متحده سخن می گوید.