هیئت وزیران تصویب کرد

مجوز امضای موقت موافقت‌نامه مالیاتی بین ایران و استرالیا

هيات دولت

هیئت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین ایران و استرالیا اقدام کند.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا،متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور(امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت استرالیا در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 191372 مورخ 2/ 10/ 1391 معاونت حقوقی رییس جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 1/ 11/ 1393 برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N697033