شیخ نعیم قاسم:

حمله اسرائیل به قنیطره گامی به عقب بود

سیاسی

معاون دبیر کل حزب الله با اشاره به هدف واحد تکفیری ها و رژیم صهیونیستی حمله این رژیم به قنیطره را گامی به عقب دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان اعلام کرد: اسرائیل با ناامیدواری های متوالی شامل افزایش نقش و توان مقاومت، ناتوانی و شکست در طرح ویرانی سوریه،اوضاع فلسطین، شکست ادوات تکفیری و احتمال موفقیت توافق هسته ای ایران روبرو است.

وی افزود: این نا امیدی ها اسرائیل را احاطه کرده است و از همین رو در قنیطره به حزب الله حمله کرد تا معادله جدیدی را به وجود آورد و این در حقیقت بحران شکست در اعتماد به دیگران را نشان می دهد و پاسخگویی با آتش(اقدام نظامی) به رشد توان و جایگاه و نقش مقاومت را برگزید.

شیخ نعیم قاسم اعلام کرد: اسرائیل پس از حمله به قنیطره توازن داخلی را از دست داد و این گواه حماقت اسرائیل در ارتکاب عملی است که نمی تواند موفقیت آمیز باشد.حمله به قنیطره بار و شکستی برای اسرائیل است و آنها به این برداشت خواهند رسید که این حمله گامی رو به جلو نیست بلکه گامی به عقب است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: اسرائیل و تکفیری ها طرح واحدی دارند و هر دو برای رسیدن به هدف واحدی که تخریب و تجزیه منطقه با هدف اینکه اسرائیل بر اوضاع مسلط شود را دنبال می کنند.اما این هدف اسرائیل هرگز با وجود مقاومت اسلامی، حزب الله و معادله ارتش، ملت و مقاومت محقق نخواهد شد.

وی تاکید کرد: آمریکا میان داعش و میزان نقش آن و میان سوریه و پایداری آن و ضرورت تعامل با آنها گرفتار است.