جدیدترین اظهار نظر چریک پیر؛

فیلم/ نه به آمریکا اعتماد دارم نه با آن مذاکره می کنم

سیاسی

«فیدل کاسترو» رهبر سابق کوبا، در جدیدترین اظهار نظر خود با انتقاد از سیاست های آمریکا عنوان داشت که نه به واشنگتتن اعتماد دارد و نه اینکه با ایالات متحده وارد مذاکره می شود.

این اظهار نظر فیدل کاسترو در واکنش به عادی سازی روابط میان واشنگتن-هاوانا، و پایان سیاست های 50 ساله امریکا برای به انزوا کشاندن کوبا بیان شده است. 

فیلم/ نه به آمریکا اعتماد دارم نه با آن مذاکره می کنم«فیدل کاسترو» رهبر سابق کوبا، در جدیدترین اظهار نظر خود با انتقاد از سیاست های آمریکا عنوان داشت که نه به واشنگتتن اعتماد دارد و نه اینکه با ایالات متحده وارد مذاکره می شود.