تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی به فلسطینیها در شرق خان یونس

سیاسی

نظامیان رژیم صهیونیستی به سمت فلسطینیها، منازل و مزارع آنها در شرق خانیونس در نوار غزه تیراندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، ارتش رژیم صهیونیستی قرارداد آتش بسی که در سال جاری و پس از جنگ 15 روزه با گروههای مقاومت منعقد کرده بود نقض کرد.

 بر اساس این گزارش نظامیان رژیم صهیونیستی صبح امروز با تیراندازی به سمت خانه های فلسطینیها و اراضی زراعی آنها در شرق خان یونیس در نوار غزه قرارداد آتس بس را نقض کردند.

این در حالی است که نظامیان رژیم صهیونیستی به طور روزانه به سمت مزارع فلسطینیها تیراندازی می کنند تا از ورود آنها به سمت این اراضی جلوگیری کنند.