احتمال برکناری «سعود الفیصل»/پسر پادشاه جدید وزیر خارجه عربستان می شود

سیاسی

منابع عربی از احتمال برکناری «سعود الفیصل» وزیرخارجه باسابقه سعودی پس از مرگ ملک عبدالله خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، منابع عربی از احتمال برکناری «سعود الفیصل» وزیرخارجه عربستان سعودی طی روزهای آتی خبر می دهند.

پس از مرگ «ملک عبدالله» و حضور «ملک سلمان بن عبدالعزیز» در راس هرم پادشاهی آل سعود، تغییرات فراوانی در پستهای اساسی این کشور رخ داده و اکثر خاندان السدیری (نزدیکان ملک عبدالله) جای خود را به خاندان الشمری (نزدیکان ملک سلمان) داده اند.

در همین راستا، به نظر می رسد سعود الفیصل نیز از این تغییرات در امان نماند. منابع عربی «سلطان بن سلمان» فرزند پادشاه فعلی سعودی را دارای بیشترین بخت برای تکیه زدن به جایگاه وزارتخارجه عربستان می دانند.